Heatronik | Regulácia atmosféry a teploty, Budovanie PLC systémov, Oprava kyslíkových sond, Priemyselná informatika a iné riešenia šité na mieru


Elektrický servis priemyselných pecí


Oprava a osadenie kyslíkových sond Process-Electronic, Ipsen, Econox.

Vyhotovenie kompletných riadení.

Pre viacúčelové komorové a šachtové pece.

Nitridovanie, uhlíkovanie,... realizácia atmosférickej regulácie technológií podľa programu.

Priemyselné elektronické zariadenia


Projektovanie a realizácia kompletných rozvádzačov.

Budovanie PLC systémov.

Vyhotovenie individuálnych mikroprocesorových riadení.

Oprava a servis elektronických zariadení bez dokumentácie.

Priemyselné informatické riešenia


Vybudovanie a osadenie bezdrôtového High-Availability systému na zber údajov, vyslovene na priemyselné účely, registrácia procesov tepelného spracovania.

Priemyselná informatika a iné riešenia šité na mieru.